• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
icon Ceník/Price List iconInformace/Information
Věda v Československu v období normalizace (1970-1975) Print
thumb_Veda_v_Ceskoslovensku
Věda v Československu v období normalizace (1970-1975), Sborník z konference, Praha, 1.-22. listopadu 2001, ed. Antonín Kostlán, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2003, (= Práce z dějin vědy 4), 608 s.


Obsah


Předmluva, s. 11

Věda a politika

Oldřich Tůma
Společenské a politické souvislosti termínu normalizace, s. 17-24

Petr Vopěnka
Klady a zápory izolované vědy, s. 25-33

Miloš Havelka
První diskuse o tzv. normalizaci: polemika Milana Kundery a Václava Havla 1968-1969, s. 35-53

Diskuse k úvodnímu bloku, s. 55-57

Vysoké školy

František Morkes
Vysoké školy v letech normalizace, s. 61-73

Jan Havránek
Útulky historické vědy – Archiv University Karlovy, s. 75-79

Pavel Urbášek
Diskontinuita jako určující faktor vývoje českých vysokých škol v letech 1970-1975, s. 81-88

Ladislav Votruba
Věda v letech 1970-1975 na Stavební fakultě ČVUT, s. 89-95

Jiří Dvořák
Provozně-ekonomická fakulta Vysoké školy zemědělské Praha v Českých Budějovicích v letech 1970-1975, s. 97-108

Alena Mikovcová
Vysoká škola zemědělská v Brně v kontextu vysokého brněnského školství na počátku normalizace, s. 109-134

Eva Peterková
Období normalizace na Vysoké škole veterinární v Brně, s. 135-139

Diskuse k bloku Vysoké školy, s. 141-145

Československá akademie věd

Alena Míšková
Proces tzv. normalizace v Československé akademii věd (1969-1974), s. 149-167

Jiří Jindra
Činnost Celoakademického výboru Revolučního odborového hnutí ČSAV v letech 1968–1970, s. 169-186

Josef Kolmaš
Orientální ústav na prahu „abnormalizace“, s. 187-200

Ladislav Prokůpek
Normalizace v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV, s. 201-217

Soňa Štrbáňová – Jaroslav Spížek
Vzestup a pád Mikrobiologického ústavu ČSAV: šedesátá a sedmdesátá léta, s. 219-255

Diskuse k bloku Československá akademie věd, s. 257-262

Vývoj vědeckých oborů

Jan Svoboda
Normalizační podvracení světovosti naší vědy – osobní pohled na vybrané oblasti experimentální biologie, s. 267-271

Josef Pacák
Historie deoxyfluorglukosy a pozitronové emisní tomografie, s. 273-276

Jan Janko
Ekologie a politika v 70. letech 20. století (několik poznámek ), s. 277-286

Olga Skalníková – Lydia Petráňová
Etnografické studium v letech 1964-1975, s. 287-304

Jan Dobeš
Normalizační historiografie o období let 1945-1948, s. 305-320

Jaroslav Pánek
Regionální historiografie v českých zemích v první polovině sedmdesátých let, s. 321-336

Eduard Šimek
Další desetiletí české numismatiky (1964-1975), s. 337-348

Petr Šámal
„Normalizace“ literární vědy v zrcadle časopisu Česká literatura, s. 349-363

Diskuse k bloku Vývoj vědeckých oborů, s. 365

Slovenské pohledy

Lýdia Kamencová
Regres v spoločenských vedách na Slovensku v prvej polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia, s. 369-376

Alexandra Marčeková
Normalizačné procesy v riadení slovenskej vedy v SAV, s. 377-382

Milada Písková
Česko-slovenské vztahy v letech 1970-1975 na stránkách časopisu Slovenská literatúra, s. 383-389

Diskuse k bloku Slovenské pohledy, s. 391-392

Osoby a osobnosti

Zdeněk Pousta
Raketový nástup nového školního roku prof. Jaromíra Hrbka, s. 397-422

Petr Blažek
Člen-korespondent ČSAV Jiří Hájek, s. 423-455

Tomáš Hermann
Projekt asubjektivní fenomenologie Jana Patočky – příspěvek evropské filosofii z doby normalizace, s. 457-497

Jaroslav Bouček
Historik v politice. K nedožitým 75. narozeninám Milana Hübla, s. 499-510

Bohumil Jiroušek
Josef Macek – mezi represí a odpustky, s. 511-522

Roman Ferstl
Těžká cesta historikova. Kalistovy profesní a osobní osudy v první půli 70. let, s. 523-532

Diskuse k bloku Osoby a osobnosti, s. 533-536

Dokumenty

Miroslav Šmidák
Archiv ČSAV jako útočiště před normalizačními postihy, s. 541-544

Tomislav Volek
Příspěvek k tématu „normalizace“ na pražských muzikologických pracovištích let sedmdesátých, s. 545-554

František Bahenský – Jiří Woitsch
Analýza hlavních národopisných periodik v letech 1970-1975 s přihlédnutím k období 1964–1969, s. 555-569

Pozdravná řeč prorektora University Karlovy, profesora Jiřího Krause, s. 571-573

Vystoupení hosta konference, ing. Lubora Zinka, s. 575-579

Vystoupení velvyslance Polské republiky, dr. Andrzeje Krawczyka ve vile Lanna 21. listopadu 2001, s. 581-587

František Morkes
Vystoupení v diskusi k bloku Vysoké školy, s. 589-591

Libor Pátý
Vystoupení v diskusi k bloku Vysoké školy, s. 593-595

Pavel Urbášek
Vystoupení v diskusi k bloku Vysoké školy, s. 597–598

Seznam přihlášených účastníků konference, s. 599-605
 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp