• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
icon Ceník/Price List iconInformace/Information
Eduard Albert. Příspěvek k životopisu a edice korespondence Print
thumb_publikace
Helena Kokešová, Eduard Albert. Příspěvek k životopisu a edice korespondence, Výzkumné centrum pro dějiny vědy – Scriptorium – Masarykův ústav AV ČR, Praha 2004, (= Práce z dějin vědy 14), 340 s.

O b s a h

I. Příspěvek k životopisu Eduarda Alberta, s. 9

Místo úvodu. Přehled literatury a pramenů, s. 11
Odborná a popularizační činnost Eduarda Alberta, s. 19
Albert literární teoretik, překladatel a básník, s. 38
Albert autor historických spisů z dějin Žamberka a okolí, s. 52
Osobnost Eduarda Alberta, s. 57
Přátelské vztahy Eduarda Alberta a jeho mecenášství, s. 77
Albert homo politicus, s. 97
Albert a Česká akademie věd, s. 109
Vztahy Eduarda Alberta s realisty, s. 124
Závěr, s. 148

II. Edice korespondence, s. 151

Vzájemná korespondence Eduarda Alberta s Antonínem Rezkem, Karlem Kramářem a Josefem Kaizlem, s. 152
Edice korespondence Eduarda Alberta a Antonína Rezka, s. 179
Edice korespondence Eduarda Alberta a Karla Kramáře, s. 221
Edice korespondence Eduarda Alberta a Josefa Kaizla, s. 271
Ediční poznámka, s. 301

Jmenný rejstřík (k edicím korespondence), s. 304

Seznam pramenů a literatury, s. 319
Seznam vyobrazení, s. 331
Summary, s. 333
Zusammenfassung, s. 335
 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp