• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
icon Ceník/Price List iconInformace/Information
Německá medievistika v českých zemích do roku 1945
thumb_publikace
Německá medievistika v českých zemích do roku 1945, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2004, (= Práce z dějin vědy 18), 396 s.


O b s a h


František Šmahel
Německá medievistika v českých zemích: hledání otázek a nalézání odpovědí, s. 7

Martin Nodl
Německá medievalistika v českých zemích a studium sociálních a hospodářských dějin, s.
21

Milena Bartlová
Německé dějiny umění středověku v Čechách do roku 1945, s. 67

Eduard Mikušek
Formování a životní angažovanost zakladatelské generace Spolku pro dějiny Němců
v Čechách, s. 79

David Kalhous
Osudy jednoho časopisu. Zeitschrift des Deutschen Vereines für die Geschichte Mährens
und Schlesiens, s. 95

Dorota Leśniewska
Středověká německá kolonizace a kolonizace na německém právu v Čechách z pohledu
německých medievistů z českých zemí, s. 107

Robert Novotný
Husitství v pojetí českoněmecké historiografie - věda či politikum?, s. 119

Vojtěch Černý
Česká koruna v pojetí českoněmeckých historiků ve druhé polovině 19. století, s. 135

Robert Šimůnek
Německá předválečná a česká poválečná věda: Konfrontace na regionální úrovni (Na
příkladu jihočeské oblasti), s. 147

Hana Pátková
„Ihr Landsmann Roessler“. Emil Franz Rössler v kontextu české medievistiky, s. 183

Blanka Zilynská
Karl Adolf Constantin Ritter von Höfler jako univerzitní učitel, s. 193

Martin Čapský
Gottlieb Biermann a jeho přínos k výzkumu středověkých dějin Rakouského Slezska, s. 225

Thomas Krzenck
Adolf Bachmann - českoněmecký historik, angažovaný profesor a liberální politik ve sporu
o „českou otázku“, s. 237

Pavel Soukup
Johann Loserth a český středověk, s. 251

Zdeňka Stoklásková
Konvertitova kariéra. Bertold Bretholz a jeho snaha po uplatnění, s.273

Dalibor Janiš
Rudolf Koss. Právní a sociální dějiny v pracích medievisty a archiváře, s. 289

Karel Hruza
Wilhelm Wostry a Wilhelm Weizsäcker: vzorní mužové, řádní učenci a věrní vlasti
synové?, s. 305

Eva Doležalová
Poznámky k dílu Heinze Zatschka, s. 353

Jiří Němec
Raný humanismus v díle Eduarda Wintra, s. 363

Petr Hlaváček
Historik Heribert Sturm (+1981) a jeho bádání ke kulturním dějinám severozápadních Čech,
s. 381 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp