Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948 Print

pdv_23_eMarkéta Devátá – Doubravka Olšáková – Vítězslav Sommer – Peter Dinuš, „Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948“, Kabinet dějin vědy ÚSD AV ČR, Praha 2010, (= Práce z dějin vědy 23), 288 s.

 

 

 

Obsah

 

Markéta Devátá – Doubravka Olšáková

Ideologizace vědy a školství, 1945-1960

I. Prosazování komunistického programu, 1945-1949, s. 9

II. Transformace, 1949-1953, s. 46

III. Stabilizace a překonávání stalinského dogmatismu, 1953-1960, s. 78

 

Vítězslav Sommer

Historiografie jako součást politiky. Zakladatelské období stranického dějepisectví v Československu (1950-1955) a jeho kořeny

I. Vznik stranické historiografie, s. 99

II. Formování paměti revoluce, s. 107

III. Psaní dějin v době vrcholného stalinismu, s. 120

IV. Vytváření kánonu a dohlížecí činnost, s. 147

 

Markéta Devátá – Doubravka Olšáková

Vysoká škola politických a hospodářských věd, 1949-1953. Počátky marxistického vysokého školství

I. Institucionální a organizační vývoj, s. 159

II. VŠPHV a nový typ vysokoškolského studia, s. 186

III. Vyprávěné dějiny VŠPHV

 

Peter Dinuš

Vysoká škola politická ÚV KSČ v letech 1953-1969

I. Vznik školy, s. 213

II. Organizace výuky, s 216

III. Vývoj, správa a postavení školy, s. 226

 

 

Seznam pramenů a literatury, s. 251

Dokumentační obrazová příloha, s. 257

Resumé, s. 273

Rejstřík, s. 281