Plánování socialistické vědy Print

Plánování socialistické vědy. Dokumenty z roku 1960 ke stavu a rozvoji přírodních a technických věd v Československu.

K vydání připravili Tomáš Hermann a Doubravka Olšáková

planovani soc vedy