• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
Mgr. Michal V. Š i m ů n e k, PhD.

 
Tituly/Degrees:

Mgr. PhD.

Narozen/Born:

1976 


Zaměření/Topics:

  • dějiny věd o životě v 19. a 20. století/ history of life sciences in the 19th and 20th century
  • dějiny genetiky/ history of genetics
  • vědecká politika/ scientific policy  Kontakty/Contacts:

  • adresa: ÚSD AV ČR, v.v.i./Kabinet dějin vědy, Puškinovo nám. 9, CZ-160 00 Praha 6 tel.: 219 906 122 (Kabinet)
  • e-mail: simunekm(et)centrum.cz


Curriculum/Professional Career:

  • 1995-2001 - studium historie na FF UK v Praze
  • 2001-2006 - studium filosofie a dějin přírodních věd na PřF UK v Praze
  • 2000-2004 - Výzkumné centrum pro dějiny vědy Praha
  • 2004-dosud - ÚSD AV ČR/KDV

 Bibliografie/Bibliography:


Srov. databáze/See the following databases:
http://www.researchgate.com
http://www.lib.cas.cz (ASEP)D ě j i n y   b i o l o g i e/ H i s t o r y   o f   B i o l o g y


2015

A Half-Forgotten Album. Photographs of 133 Pioneers of Early Plant Breeding/Genetics
In: Folia Mendeliana 50 (2), 2014 (issued 2015): 5-62
(společně/jointly with U. Hoßfeld a/and P. Ruckenbauer)

150 Jahre Mendels Vortrag "Versuche über Pflanzenhybriden"
[150 Years of Mendel´s Paper "Versuche über Pflanzenhybriden"]
In: Biospektrum 21, 2015: 238–239
(společně s/jointly with
U. Hoßfeld)

Nové mendelianum
[The New Mendelianum]
In:
Akademický bulletin AV ČR 2015 (1): 23–25

(společně s/jointly with J. Sekerák a/and A. Matalová)


150 let od prezentace výsledků experimentálních výzkumů Gregora J. Mendela
[150 Years Since Gregor J. Mendel´s Presentation of the Results of His Research]
In: Dějiny věd a techniky 48 (1), 2015: 3–5

The Avantgarde of the ´Rasse´. Nazi Racial Biology at the German Charles University in Prague, 1940–1945
In: Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 54 (1), 2014 (2015): 53
–98
(společně s/jointly with U. Hoßfeld)

Anthropology and Monstrosity
In: Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 54 (1), 2014 (2015): 13–19


2014

Neodarwinismus a August Weismann
[Neodarwinism and August Weismann]
Dějiny věd a techniky 47 (3) 2014: 198206 (společně s/jointly with U. Hoßfeld, U. Kutschera)


Jiří Baum
(Biographical Entry)
In: Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939–1945. Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013  (Šimůnek, M. V.; Kostlán, A.): 11–17 (společně s/jointly with s J. Martínek)


2013

Trofim D. Lysenko in Prague 1960. A historical note.
In: Studies in the History of Biology 5 (2), 2013: 84–88

(společně s/jointly with U. Hoßfeld)


2012

Bernhard Rensch – biologischer Universalist im 20. Jahrhundert
[Bernhard Rensch – A Biological Universalist in the 20th Century.]
In: Biologie in unserer Zeit (BIUZ) 42 (4), 2012: 265–266

(společně s/jointly with U. Hoßfeld)


“Further Development“ of Mendel‘s Legacy? Erich von Tschermak-Seysenegg in the Context of Mendelian-Biometry Controversy, 1901–1906

In: Theory in Biosciences 131 (4), 2012, s. 243–252

(společně s/jointly with U. Hoßfeld a/and O. Breidbach)


2011


Frühe Geschichte der klassischen Genetik revidiert
[Early History of the Classical Genetics Revised]
In: Biospektrum 17 (6), 2011: 712–713

(společně s/jointly with U. Hoßfeld)

Neues zur Wiederentdeckung der Mendelschen Regeln
[New on the "Rediscovery" of Mendel´s Laws]
In: Biologie in unserer Zeit (BIUZ) 2011 (3): 159

(společně s/jointly with U. Hoßfeld)


Wilhelm Roux’s Archives of Developmental Biology, 1894–2004. An Author Index, Introductory Essays and Classical Papers

Prague-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011 (= Studies in the History of Sciences and Humanities, Vol. 24)
(společně s/jointly with M. Steps, U. Hoßfeld, L. Olsson, and G. Levit)
ISBN 9788087378366

 

“Rediscovery“ Revised - The Co-operation of Armin with Erich von Tschermak-Seysenegg in context of the “Rediscovery“ of Mendel‛s Laws, 1899–1901
In: Plant Biology 13 (6), 2011: 835–841

(společněs/jointly with U. Hoßfeld and V. Wissemann)

Selected Bibliography on Science of Heredity – Genetics in Bohemia and Moravia, 1900–1930

In: Folia Mendeliana 47 (1), 2011: 13–55

(společně s/jointly with U. Hoßfeld) 

The Letters on G.J. Mendel. Correspondence of William Bateson, Hugo Iltis, and Erich von Tschermak-Seysenegg with Alois and Ferdinand Schindler, 1902–1935

(= Studies in the History of Sciences and Humanities, Vol. 28) Prague-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011
(jointly with U. Hoßfeld, F. Thümmler, and J. Sekerák)
ISBN 978–80–87378–73–1  

The Mendelian Dioskuri. Correspondence of Armin with Erich von Tschermak-Seysenegg, 1898–1951

(= Studies in the History of Sciences and Humanities, Vol. 27) Prague-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011
(společně s/jointly with F. Thümmler, U. Hoßfeld, and O. Breidbach)
ISBN 978–80–87378–67–02010

Discussion of Evolution Between Neo-Lamarckism and Neo-Darwinism in the Czech Lands, 1900–1915
In: Teorie vědy
32 (3), 2010: 283–300

(společně s/jointly with T. Hermann)

Historiografie biologie a jejich grande dame Ilse Jahnová (1922–2010)
[History of Biology and Its Grande Dame Ilse Jahn (1922–2010)]
In:
Dějiny věd a techniky 43 (4), 2010: 249–254


Německá univerzita v Praze a přírodní vědy, 1882–1939
[The German university in Prague and Natural Sciences, 1882–1939]
In:
Vesmír 89 (9), 2010: 561–563
(společně s/jointly with T. Hermann)


Přírodní vědy v českých zemích a 90 let Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
[Natural Sciences and 90 Years of Faculty of Science, Charles University in Prague]
In:
Živa 58 (5), 2010: 72–79

(společně s/jontly with T. Hermann)


Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká fakulta 90 let – Katalog výstavy
[Charles University in Prague. Faculty of Science. Exhibition Catalogue]
Praha: PřF UK, 2010

(společně s/jointly with T. Hermann)
ISBN 9788074490076

Mendel’s Manuscript of “Versuche über Pflanzenhybriden“. The (Never) Ending Story?
In: Annals of the History and Philosophy of Biology 15 (Winter), 2010: 323–338

Mendelism in Bohemia and Moravia, 1900-1930. Collection of Selected Papers

(= Wissenschaftskultur um 1900, Bd. 6)
Stuttgart: Franz Steiner, 2010
ISBN 978–3–515–09602–7
(společně s/jointly with
U. Hoßfeld, O. Breidbach, and M. Müller)2009

Antropologie
[Anthropology]
In:
Akademická encyklopedie českých dějin
(= Práce Historického ústavu AV ČR. Řada/Series E - Encyclopaedica. Svazek/Volumen 2). Praha : Historický ústav, 2009 - (Pánek, J.): 64–67
(spol
ečně/jointly with T. Hermann)

2008

Kooperation der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Deutschen Karls-Universität Prag im Bereich der „Rassenlehre“ 1933–1945
[Cooperation between Thuringian University in Jena and German-Charles-University in Prague in the Area of the “Racial Research“, 1933–1945]
(= Thüringen gestern und heute, Bd. 32). Erfurt: Universität, 2008
ISBN 978–3–937967–34–9
(společně s/jointly with U. Hoßfeld)

Psychoontogeny and psychophylogeny: Bernhard Rensch´s (19001990) selectionist turn through the prism of panpsychistic identism
In: Theory in Biosciences 127 (4), 2008, pp. 297–322
(společně s/jointly with
U. Hoßfeld and G. Levit)

“German science committed an offence“. German life sciences and Czech post-war reflections, 1945–1946
In: Čepič, Z. (ed.), 1945. A Break with the Past
. Ljubljana: Institut za novejšo zgodovino, 2008: 293–311

ISBN 978–961–6386–14–2

D ě j i n y  m e d i c í n y/ H i s t o r y  o f  M e d i c i n e


2015

Czechoslovakia (Bohemia and Moravia)
In: Turda, M. (ed.), European Eugenics 1900-1945. Sources and Commentaries. London: Bloomsbury, 2015, pp. 127-190

Deus iudicat, cum nemo accusat. Reflexe, dokumentace a (ne)vyšetřování nacistické "eutanázie" v Československu v letech 1945-1990
[Deus iudicat, cum nemo accusat. Reflection, Documentation, and (Non)Prosecution of the Nazi ´Euthanasia´ in Czechoslovakia, 1945-1990]
In: securitas imperii 27 (2), 2015, pp. 138-167


2014

Documenting the Development of Medical Genetics in Czechoslovakia after 1945
In: GenMedHist. Bulletin of the Genetics and Medicine Historical Network 2014 (18): 11


Emil Starkenstein in memoriam
[Emil Starkenstein in memoriam]
In: Akademický bulletin AV ČR
2014 (10): 20–22

(společně s/jointly with A. Kostlán)

Zneplodnění/sterilizace během nacistické okupace v tzv. říšské župě Sudety - přehled, 19381945
[Infertile Makings/Sterilizations During the Nazi Occupation in the So-Called Reich District of Sudetenland - An Overview, 1938–1945]
In: Speciální pedagogika 24 (1), 2014: 24–41
2013

Selected Bibliography on Heredity, Medicine, and Eugenics in Bohemia and Moravia, 1900-1950
In:
Folia Mendeliana 49 (2) 2013: 5
31 (společně s/jointly with: U. Hoßfeld)

Rudolf Fischl (Biographical Entry)
In:
Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939–1945. Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013  (Šimůnek, M. V.; Kostlán, A.):  58–62


„Tschechische Studentenaktion“. Das medizinische Universitätsstudium der Protektoratsangehörigen in Deutschland, 1941–1945
[“Czech Students Action“. The University Study of Medicine of the Protectorate´s Citizens in Germany, 19411945]
In:
Ferdinand, U.; Kroner, H.; Mamali, I. (eds), Medizinische Fakultäten in der deutschen Hochschullandschaft 1925–1950. Heidelberg: Synchron, 2013: 283–292


Oskar Fischer
(Biographical Entry)
[Oskar Fischer]
In: Biografický slovník českých zemí. Sešit 17. Fi-Fn. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014: 228–229


Oskar Fischer (Biographical Entry)
In:
Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939–1945. Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013  (Šimůnek, M. V.; Kostlán, A.): 52–57

Rudolf Fischl 
(Biographical Entry)
In:
Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939–1945. Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013  (Šimůnek, M. V. – Kostlán, A.): 58–62

Gustav Gellner (Biographical Entry)
In: Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia – Victims of Nazism, 1939–1945. Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013  (Šimůnek, M. V. – Kostlán, A.): 75–81

Erwin Hirsch (Biographical Entry)
In: Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia – Victims of Nazism, 1939–1945. Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013  (Šimůnek, M. V. – Kostlán, A.): 86–87

 

Wilhelm Jaroschy (Biographical Entry)
In: Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia – Victims of Nazism, 1939–1945. Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013  (Šimůnek, M. V. – Kostlán, A.): 88–91

Ernst Kalmus (Biographical Entry)
In: Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia – Victims of Nazism, 1939–1945. Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013  (Šimůnek, M. V. – Kostlán, A.): 95–97

Erwin Klausner (Biographical Entry)
In: Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939–1945. Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013  (Šimůnek, M. V. – Kostlán, A.): 98–101
 

Jan Levit (Biographical Entry)
In: Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939–1945. Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013  (Šimůnek, M. – Kostlán, A.): 130–135

 

Emil Starkenstein (Biographical Entry)
In: Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939–1945. Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013  (Šimůnek, M. V.; Kostlán, A.): 195–203

Leo Taussig (Biographical Entry)
In: Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939–1945. Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013  (Šimůnek, M. V. – Kostlán, A.): 232–235

Richard Werner (Biographical Entry)
In: Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939–1945. Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013  (Šimůnek, M. V. – Kostlán, A.): 244–248

Rudolf Winternitz (Biographical Entry)
In: Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia – Victims of Nazism, 1939–1945. Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013  (Šimůnek, M. V. – Kostlán, A.): 249–2512012

Konec „nenahraditelného muže“. Likvidace R. Heydricha v lékařském kontextu (II.)
[The End of the "Irreplaceable Man". The Liquidation of Reinhard Heydrich in a Medical Context (2nd Pt.)]
In: Dějiny věd a techniky 45 (4), 2012, s. 213–250

Konec „nenahraditelného muže“. Likvidace R. Heydricha v lékařském kontextu (I.)
[The End of the "irreplaceable man". The liquidation of Reinhard Heydrich in a medical context (I.)]
In: Dějiny věd a techniky 45 (1), 2012, s. 7–30

Pro et contra. Debaty o zavedení eugenické sterilizace v Československu, 1933–1938
[Pro et contra. The Debates on Eugenic Sterilization in Czechoslovakia, 1933–1938]
In: Speciální pedagogika 22 (3), 2012, s. 224–240

The Goals and Role of the Rockefeller Foundation Public Health Programms in Central and Eastern Europe between the to World Wars
In: Katsiampoura, G. (ed), Scientific cosmopolitanism and local cultures. Religions, ideologies. Societies. 5th International Conference of the European Society for the History of Science. Book of Abstracts. Athens: Institute of Historical Research/National Hellenic Research Foundation, 2012: 216

(společně s/jointly with S. Štrbáňová)


 
2011

Von der Eugenik zur Rassenhygiene
[From Eugenics to Racial Hygiene]
In: Dresdner Hefte 2011 (108): 57
65

 

2010

Die NS-“Euthanasie“ in Böhmen und Mähren 1939–1942. Stand der Forschung.
[The Nazi "Euthanasia" in Bohemia and Moravia, 1939–1942. Current Stand of Research]
In: Rotzoll, M. et al. (eds), Die nationalsozialistische “Euthanasie“-Aktion “T4“ und ihre Opfer. Geschichte ethische Konsequenzen für die Gegenwart. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2010: 156–169
ISBN 978–350–676–5437


Improvisierung, Anpassung, Zentralisierung. Die nationalsozialistische „Anstaltsführung“ im Reichsgau Sudetenland, 1938–1941
[Improvisation, Adaptation, Centralisation. The Nazi organisation of the Lunatic Care in the Reich District of Sudetenland, 1938–1941]
In: Transporte in den Tod. Die Ermordung von Patienten aus dem Regierungsbezirk Troppau (Reichsgau Sudetenland) in der „Euthanasie“-Anstalt Pirna-Sonnenstein 1940/41 
(= Sonnenstein: Beiträge zur Geschichte des Sonnensteins und der Sächsischen Schweiz, Bd. 9). Pirna: Kuratorium Gedenkstätte Sonnenstein e.V, 2010: 11–31 ISBN 978–3–9813772–0–0

Karl Girschek (1898–1992). Arzt, National(sozial)ist, Anstaltsleiter
[Karl Girschek (1898–1992). A physician, national(social)ist, director of the lunatic asylum]
In: Transporte in den Tod. Die Ermordung von Patienten aus dem Regierungsbezirk Troppau (Reichsgau Sudetenland) in der „Euthanasie“-Anstalt Pirna-Sonnenstein 1940/41
(= Sonnenstein: Beiträge zur Geschichte des Sonnensteins und der Sächsischen Schweiz, Bd. 9). Pirna: Kuratorium Gedenkstätte Sonnenstein e.V, 2010: 117–127
(společně/jointly with R. Grumlík)


2009

Nehodné žití. nacistická „eutanázie“ v říšské župě Sudety a protektorátu Čechy a Morava, 19391945. Katalog
[Not worth living. Nazi 'euthanasia' in the reich district of Sudetenland and in the protectorate of Bohemia and Moravia, 19391945. Catalogue]
Alkoven: Verein Schloss Hartheim, 2009.

ISBN 978–3–85499–683–5

Ze "starého" do "nového" Německa: Německá rasová hygiena mezi demokracií a diktaturou 1925–1935
[From "Old" to "New" Germany. German Racial Hygiene Between Democracy and Dictatorship, 1925–1935]
In: Terezínské studie a dokumenty 2009: 241
–275


2008

Planung der nationalsozialistischen „Euthanasie“ im Protektorat Böhmen und Mähren im Kontext der Gesundheits- und Bevölkerungspolitik der deutschen Besatzunsbehörden (1939–1942)
[„Planning of Nazi ´Euthanasia´ in the Protectorate of Bohemia and Moravia in Context of the Public Health and Population Policy of German Authorities, 1939–1942]
In: Šimůnek, M. V. -  Schulze D. (eds), Nationalsozialistische 'Euthanasie' im Reichsgau Sudetenland und Protektorat Böhmen und Mähren 1939–1945
(= Studies in the History of Sciences and Humanities, Vol. 22). Červený Kostelec: P. Mervart, 2008: 117–199

Skupina zdravotnictví Úřadu říšského protektora v Čechách a na Moravě 1939–1942, 2. část
[The Group of Health Care in the Office of the Reichsprotector in Bohemia and Moravia, 1939–1942. 2nd part]
In: Dějiny věd a techniky 41 (1), 2008: 1–27
 


2007

Ein österreichischer Rassenhygieniker zwischen Wien, München und Prag. Karl Thums (1904–1976)
[Austrian Racial Hygienst Between Vienna, Munich and Prague. Karl Thums (1904–1976)]
In: Baader, G. et al. (eds), Eugenik in Österreich. Biopolitische Strukturen von 1900 bis 1945. Wien: Czernin Verlag, 2007: 393–417

ISBN 978–3–7076–0215–9

Ve stínu Velké války: Akceptace německé rasové hygieny 1915–1925
[In the Shadow of the Great War. The Acceptance of the German Racial Hygiene, 1915–1925]
In: Terezínské studie a dokumenty 2007: 371
–396


2006

Zdraví, dědičnost, rasa. Vznik a formování německé rasové hygieny 1890–1915
[Health, Heredity, Race. Establishment and Development of German Racial Hygiene, 1890–1915]
In: Terezínské listy 2006, Praha: ITI, 2007: 381–411


Eugenics, Social Genetics and Racial Hygiene. Plans for the Scientific Regulation of Human Heredity in the Czech Lands, 1900–1925
In: Turda, M. – Weindling, P. (eds), Blood and Homeland. Eugenics and Nationalism in Centzral and Southeast Europe 1900–1940. Budapest: Central European University Press, 2006: 145–167

ISBN 978–963–7326–77–6

"Kindereuthanasie" und "Jugendlicheneuthanasie" im Reichsgau Sudetenland und im Protektorat Böhmen und Mähren (= Studien zur Geschichte der Medizin im Nationalsozialismus, Bd. 5). Wetzlar: GWAB-Verlag, 2006. 
[Euthanasia of Children and Juveniles in the Reich District of Sudetenland and Protectorate of Bohemia and Moravia]
(společně s/jointly with U. Benzenhöfer, T. Oelschläger and D. Schulze)

ISBN 3–980883–086

Skupina zdravotnictví v Úřadu říšského protektora, 1939–1942. Část 1
[Group of Public Health in Office of Reich Protector, 1939–1942. Pt. 1]
In: Dějiny věd a techniky 39 (4), 2006: 233–262

Vladimír Bergauer a česká eugenika
[Vladimír Bergauer and Czech Eugenics]
In: Černý, K. – Svobodný, P. (eds), Historia, Medicina, Cultura. Sborník k dějinám medicíny. Praha: Karolinum, 2006: 205–243

"Biotypologie". Der tschechische Beitrag zur Konstitutionswissenschaft der 30er und 40er Jahre des 20. Jahrhunderts
["Biotypology". The Czech Contribution on the Science of Constitution in the 1930s and 1940s]
In: Preu
ß, D. - Hoßfeld, U. - Breidbach O. (eds), Anthropologie nach Haeckel (= Wissenschaftskultur um 1900, Bd. 3). Stuttgart: Steiner Verlag, 2006.
ISBN 3
–535–08902–0

Válka, rasa, geny: Druhá světová válka a nacistická „eutanázie“ 1939–1945
[War, Race, Genes. WWII and the Nazi "Euthanasia", 1939–1945]
In: Vašek, R. (ed.),
Věda a armáda – věda a válka (1914–2004). Praha: MÚ AV ČR 2006: 19–37
2005

Race, Heredity and Nationality. Bohemia and Moravia, 1939–45
[Rasa, dědičnost a národnost. Čechy a Morava v letech 1939–1945]
In: Ericsson, K. - Simonsen, E. (eds), Children of World War II. The Hidden Enemy Legacy. Oxford: Berg, 2005: 190
–211
ISBN 978
18452020642004

Ein neues Fach. Die Erb- und Rassenhygiene an der Medizinischen Fakultät der Deutschen Karls-Universität Prag 1939-1945
[Th New Discipline. Hereditary and Racial Hygiene at the Faculty of Medicine of the German Charles University in Prague, 1939
–1945]
In: Kostlán, A. (ed.), Wissenschaft in den böhmischen Ländern 1939-1945
(= Studies in History of Sciences and Humanities, Bd. 9). Praha: KLP, 2004: 190317

Getarnt-verwischt-vergessen: Die Tätigkeit von Em. Univ.-Prof. MUDr. Franz Xaver Lucksch (1872-1952) und Univ.-Prof. Dr. med. Carl Gottlieb Bennholdt-Thomsen (1903-1971) im Kontext der NS-„Euthanasie“ auf dem Gebiet des Protektorates Böhmen und Mähren
In: Bayer, K. - Sparing, F. – Woelk, W. (eds), Universitäten und Hochschulen im Nationalsozialismus und in der frühen Nachkriegszeit. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2004: 125
–145
ISBN 3–515–08175–5

Od mezinárodní hygienické výstavy k říšskému městu zdraví: Drážďanské příspěvky k vývoji eugeniky v první polovině 20. století
[From International Exhibition of Hygiene to the Reich Health City. Dresden Contributions to the Development of Eugenics in the First Half of the 20th Century]
In: Dějiny věd a techniky 37 (3), 2004: 159
–187

„Rasa“-„lid“-geny: Obsese německé eugeniky 19001939
["Race" - "Volk" - Genes. Obsessions of German Eugenics, 19001939]
In: Vesmír 83, 2004: 286
287
2003

 

„Euthanasie“ im Reichsgau Sudetenland und im Protektorat Böhmen und Mähren: Ein Forschungsbericht
[Nazi “Euthanasia“ in the Reich District of Sudetenland and in the Protectorate Bohemia and Moravia. A Research Report]
In: Beiträge zur NS-„Euthanasie“-Forschung 2002
(= Berichte des Arbeitskreises zur Erforschung der NS-„Euthanasie“, Bd. 3). Münster: Klemm & Oelschlaeger, 2003: 1–22

Národní eugenika - eugenický národ
[National Eugenics - Eugenic Nation]
In: Devátá, M. (ed.), Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002–2003
(= Práce z dějin vědy, sv. 6). Praha: VCDV, 2003: 71–892002

Soziopolitische Bestrebungen der Tschechischen Eugenischen Gesellschaft in den Jahren 1915–1924
[Social and Political Activities of the Czech Eugenics Society, 1915–1924]
In: Anděl, M. et al. (eds), Moderne Biologie. Möglichkeiten und Risiken, Hoffnung und Bedrohung. Praha: 3. LF UK, 2003: 55–64


Česká eugenika a Velká válka
[Czech Eugenics and the Great War]
In: Pokorná, M. (ed.), Inter arma... scientia. První světová válka a věda
(= Práce z dějin vědy, sv. 3). Praha: VCDV, 2002: 1–20

„Mládí vpřed“ a lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1938–1939
[“Youth Forward“ and the Faculty of Medicine of the Charles University in Prague, 1938–1939]
In: Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 42 (1/2), 2002: 105–122


Anthropologische Untersuchung der körperlichen Überreste Tycho Brahes im Jahr 1901
[Anthropological Examination of the Skeleton of Tycho Brahe in 1901]
In: Christianson, J. R. (ed.), Tycho Brahe and Prague. Crossroads of European Science (= Acta Historica Astronomiae, Vol. 16). Frankfurt/Main: Harri Deutsch, 2001: 356–360

Nejnovější odborná literatura z německé jazykové oblasti k problematice nacistické „eutanázie“
[The Newest Bibliography from the German Speaking Area Concerning the Nazi „Euthanasia“]
In: Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 41 (1/2) 2001: 203–209

  V ě d e c k á  p o l i t i k a/ S c i e n t i f i c  P o l i c y


2014

Memento 1914
[Memento of 1914]
In: Dějiny věd a techniky
47 (3), 2014: 206–2092013

Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939-1945

Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 323 s. (= Studies in the History of Sciences and Humanities, Vol. 29)

(společně s/jointly with A. Kostlán)
ISBN 978
–80–7465–041–3

Disappeared Science. Jewish Scholars from Bohemia and Moravia – Victims of Nazism, 1939–1945 (Preface)

In:
Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939–1945. Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013: 11–29
(společně s/jointly with A. Kostlán)2011


Poslední „vůdcovská škola“ nacistické diktatury. Tzv. Nacionálně politický výchovný ústav Čechy (Nationalpolitische Erziehungsanstalt Böhmen) v Kutné Hoře, 1943–1945
[The last “Führerschule“ of the Nazi regime. So called National Political Educational Institute Bohemia (Nationalpolitische Erziehungsanstalt Böhmen) in Kutná Hora, 1943–1945]
In: Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 51 (1), 2011: 59–81


Poslední „vůdcovská škola“ nacistické diktatury. Tzv. Nacionálně politický výchovný ústav Čechy v Kutné Hoře, 1943-45
[The Last „Leader’s School“ of the Nazi Dictatorship. So-called National Political Educational Institute (NPEA) Bohemia in Kutná Hora, 1943–1945]
In: Krásné město 2011 (2), 2011: 7–11


"Professors to go." Emigration of the academic staff of the Faculty of medicine of the German University in Prague before and after the Nazi Occupation, 1938–1939
Scholars in Exile and Dictatorships of the 20th Century. Prague: ÚSD AV ČR, 2011 (Stella, M. – Štrbáňová, S. – Kostlán, A.): 337–361

(společně s/jointly with T. Hermann)


 2009

„Německý vědecký generální štáb“. Říšská rada pro výzkum (Reichsforschungsrat) v letech 1942-45
[„German Scientific Headquarter“. The Reich Research Council Reichsforschungsrat), 1942–1945]
Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války. Praha: Národní technické muzeum v Praze, 2009 (Hořejš, M.; Lorencová, I.): 391–400 (
= Práce z dějin techniky a přírodních věd. 20)
ISBN 978–80–7037–181–7

Exploatace (okupovaného) spojence. Aktivity tzv. Sdruženého podvýboru pro zpravodajské úkoly (C.I.O.S.) a Britského podvýboru pro zpravodajské úkoly (B.I.O.S.) v Československu na příkladě Škodových závodů v Plzni, 1945–47
[Exploiting an (Occupied) Ally: The Activities of the C.I.O.S. and the B.I.O.S. in Post-war Czechoslovakia as Exemplified by the Škoda Pilsen Company in the Years 1945-1947]
In: Janovský, I. – Kleinová, J. – Stříteský, H. (eds), Věda a technika v Československu v letech 1945-1960. Praha: NTM, 2010: 385–406 (= Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 24)
(společně s/jointly with M. Hořejš)
ISBN 978–80–7037–197–8


 


R e c e n z e/ R e v i e w s

Hořejš, M.: Protektorátní Praha jako německé město: nacistický urbanismus a Plánovací komise pro hlavní město Prahu. Praha, 2013. 319 s.
In: Dějiny věd a techniky
47 (2), 2014: 134–136

Gerstengarbe, S.: Hertwig, P.: Genetikerin im 20. Jahrhundert. Eine Spurensuche. Stuttgart, 2012. 553 s.

In:
Dějiny věd a techniky 47 (1), 2014: s. 67–68

O lékařích v období nacionálního socialismu
[On the physicians in the era of national socialism]
[Proctor, R. ; Nyiszli, M.: Rasová hygiena. Praha, 2009. 425 s. Byl jsem Mengeleho asistentem. Praha, 2010. 192 s.]
In:
Vesmír 90 (1), 2011: 55
56

Flachowsky, S.: Von der Notgemeinschaft zum Reichsforschungsrat. Stuttgart, 2008. 545 s.]

In: Dějiny věd a techniky 54 (1), 2011: 50
52V a r i a/ V a r i aZmizelá věda. S historiky Michalem V. Šimůnekm a Antonínem Kostlánem o knize Disappeared Science (Zmizelá věda), dokumentující osudy vědců a intelektuálů židovského původu v letech 19391945
[Disappeared Science. With the Historians M. V. Šimůnek and A. Kostlán on the Book Disappeared Science Documenting the Fates of Scientists and Scholars of Jewish Origin, 1939–1945]
In:
Paměť a dějiny 8 (2), 2014: 7077; elektronická verze dostupná na/available at: http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1402/070-077.pdf

Dominik Eisinger
(Biographical Entry)
In: Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939–1945. Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013  (Šimůnek, M. V. – Kostlán, A.): 40–43

Karl August Redlich (Biographical Entry)
In: Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939–1945. Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013  (Šimůnek, M. V. – Kostlán, A.): 168–171

Konrad Wallerstein (Biographical Entry)
In: Disappeared Science. Biographical Dictionary of Jewish Scholars from Bohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939–1945. Praha-Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013  (Šimůnek, M. V. – Kostlán, A.): 241–243

„Reprezentant a vykonavatel říšských zájmů“. Konstantin von Neurath a jeho služební Horch 951A, 193941
[“Representant and Executor of the Interests of the Reich“. Konstantin von Neurath and His Official Service Car Horch 951A, 193941]
In: Hořejš, M. - Křížek, J. (eds),
Automobilismus a šlechta v českých zemích, 1894–1945.
[Automobilism and Nobility in the Czech Lands, 1894–1945]
(= Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 31). Praha: NTM, 2012: 273–295
(společně s/jointly with M. Hořejš)
ISBN 978
8070372166

 

 

 


D
 
 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp