Astronomie ve středověké vzdělanosti Print
thumb_Astronomie
Astronomie ve středověké vzdělanosti / Astronomy in Medieval Learning, přeložili a k vydání připravili Alena a Petr HADRAVOVI, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Astronomický ústav AV ČR, Praha 2003, (= Práce z dějin vědy 10), (= Scripta astronomica 10), 162 s.

Obsah / Contents

Předmluva / Preface, s. 7

Giancarlo Truffa
Astronomie v Itálii ve středověku a renesanci / Astronomy in Italy during the Middle Ages and the Renaissance, s. 9

Beatriz Porres de Mateo
Šíření středověkých astronomických tabulek ve střední Evropě v 15. století / The Dissemination of Medieval Astronomical Tables in Central Europe in the 15th Century, s. 39

Alena Hadravová
Jan Šindel a jeho traktát Pravidla pro výpočet zatmění Slunce a Měsíce / Jan Šindel and his Treatise Canones pro eclipsibus Solis et Lune, s. 53

Petr Hadrava
Matematické vyhodnocení středověkých tabulek hvězd a jiných astronomických tabulek / Mathematical Investigation of Medieval Tables of Stars and Other Astronomical Tables, s. 71

Giancarlo Truffa
Mapování nebe ve středověké Evropě / Celestial Mapping in Medieval Europe, s. 83

Giancarlo Truffa
Soupisy pramenů a literatury / List of Sources and Literature, s. 105
Astronomie Alfonse X. Moudrého: Libros del Saber de Astronomia a další práce / The Astronomy of Alfonso X the Wise: Libros del Saber de Astronomia and other Works, s. 105

Katalogy hvězd / Ancient Star Catalogues, s. 119

Staré hvězdárny a pozorovací přístroje / Ancient Obsevatories and Observational Instruments, s. 156