Hvězdářství krále Jana Print
thumb_Hvezdarstvi_krale_Jana
Hvězdářství krále Jana. Ze staročeského rukopisu vydali Alena M. ČERNÁ, Petr HADRAVA, Alena HADRAVOVÁ, Martin STLUKA. Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Astronomický ústav AV ČR, Praha 2004, (= Práce z dějin vědy 12), (= Scripta astronomica 11), XXIV + 195 s.

Obsah

Hvězdářství nejen pro krále Jana (úvod), s. VII

Hvězdářství krále Jana, s. 1

Textově kritický komentář, s. 131

Informace o rukopise, s. 131

Obecné vydavatelské zásady, s. 132

Jazykový stav památky, s. 135
a) pravopisný stav, s. 135
b) hláskosloví, s. 136
c) tvarosloví, s. 138
d) skladba, s. 140
e) slovní zásoba a tvoření slov, s. 140

Textově kritické poznámky, s. 142

Textové paralely ve variantních rukopisech, s. 147

Soupis pramenů a vybrané literatury k tématu, s. 150

Použité rukopisy a jejich zkratky, s. 155

Seznam vyobrazení, s. 156

Seznam zkratek, s. 157

Diferenční slovníček, s. 158

Rejstřík vlastních jmen, s. 177

Rejstřík věcný, s. 184

Summary, s. 193