Mezi historií a politikou Print
thumb_publikace
Bohumil JIROUŠEK, Josef Macek. Mezi historií a politikou, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2004, (= Práce z dějin vědy 19), 239 s.


O b s a h


Úvod, s. 9
Prameny a literatura k životu a dílu Josefa Macka, s. 13

Na cestě k historii, s. 22
Padesátá léta – na cestě ke kariéře, s. 32
Po pádu stalinismu, s. 50
“Zlatá“ šedesátá léta, s. 60
V mezičasí – Pražské jaro a to po něm, s. 75
Mezi represí a odpustky, s. 85
V Archeologickém ústavu ČSAV, s. 93
Skryté dějiny, s. 103
Návrat na výsluní, s. 114
Husitologické dílo, s. 119
Michail Gaismair, s. 133
Belpaese o Ausonia, s. 142
Historická sémantika, s. 155
Jagellonci, s. 160
Závěr, s. 175

Přehled osobní kariéry Josefa Macka, s. 179

Obrazová příloha, s. 181

Prameny, s. 195
Literatura, s. 204

Zusammenfassung, s. 215
Résumé, s. 224
Riassunto, s. 232