• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
„Čeští vědci v exilu 1948–1989“

Charakteristika: Jedním z negativních jevů, které zásadně postihovaly českou vědu v období komunistického režimu, byl odchod významné části vědecké obce do exilu. Tento jev zatím nebyl systematicky prozkoumán a přes svou závažnost zatím zůstává na pokraji zájmu historiků i historiků vědy a techniky. Projekt se zaměřuje na otázku příčin a důsledků českého vědeckého exilu 1948-1989, přičemž s důrazem na cílovou skupinu českých vědeckých a odborných pracovníků ČSAV, kteří emigrovali v letech 1952-1989. Projekt je řešen ve třech rovinách: 1. heuristické - na základě archivního výzkumu se připravuje pokud možno úplná databáze českých vědeckých a odborných pracovníků ČSAV, kteří emigrovali v letech 1952-1989, a shromažďují archivní podklady ke sledování jejich životních osudů, 2. encyklopedické - pro popularizační i badatelské cíle se připravuje encyklopedie obsahující hesla o ca. 80-90 nejvýznamnějších českých exilových vědců z ČSAV s obecnějšími syntetickými úvodními statěmi a 3. interpretační - pomocí přípravných materiálů, ale i na základě vzpomínek a zkušeností exilových vědců a s přizváním domácích i zahraničních odborníků, bude vyhodnocen a posouzen fenomén vědeckého exilu v komparaci se situací v jiných zemích pod komunistickou nadvládou. K dané problematice jsou plánovány uspořádány mezinárodní konference a workshopy.

 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp