• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
„Multinacionalita a věda: Multikulturní a multinacionální souvislosti vědy a vzdělanosti v prostoru

Charakteristika: Projekt se soustředí na základní výzkum vybraných aspektů vědy a vzdělanosti v Československu 1918-1948; je orientovaný na vědeckou infrastrukturu (vědní politika), dějiny institucí (jednotlivé národní univerzity, akademie a spolky) a na teoretické problémy z oblasti dějin přírodních i společenských věd. Osou projektu je komparace české, slovenské, německé, ruské a ukrajinské vědy a vědecké kultury, problematika jejich koexistence, spolupráce, vzájemného myšlenkového vlivu, respektive izolace, vnitřních a vnějších podmínek jejich působení v rámci Československa a v mezinárodním kontextu a jejich proměn. Projekt přispívá k prohloubení syntetického historického pohledu na dějiny Československa jako multikulturního a multinacionálního prostoru – v problematice nacionalismu se tak týká jednoho z klíčových problémů československých i evropských dějin 20. století, ovšem z dosud málo reflektované perspektivy dějin vědy a vzdělanosti. Hlavním výstupem bude kolektivní monografie členů řešitelského týmu.

 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp