• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
„Dějiny jaderných oborů v českých zemích (Československu) (1896-1972)”

Charakteristika: Cílem projektu je historický výzkum vývoje jaderných oborů v českých zemích (Československu) od prvních ohlasů na objev přírodní radioaktivity (1896) po uvedení do provozu první československé jaderné elektrárny, a to v kontextu světového vývoje vědy, stěžejních mezinárodních a vnitrostátních historických a politických událostí. Východiskem je výzkum historických pramenů v archivech a knihovnách ČR, doplněný studiem vybraných pramenů v zahraničí. Zpracování tématu, zejména po r. 1945, se opírá též o rozhovory s pamětníky a konzultace se současnými pracovníky v jaderných oborech. Plánovaným výstupem řešení projektu je monografická studie o daném tématu.

 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp