• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
„Zmizelé elity: Vědci a intelektuálové z českých zemí jako oběti nacistické perzekuce 1939-1945“

Charakteristika: Hlavním cílem předloženého kolektivního badatelského projektu je 1. vůbec první reprezentativní dokumentace důsledků nacistické okupace pro personální složení vědecké obce v českých zemích v druhé polovině 30. a první polovině 40. let 20. století a 2. připomenutí jednotlivých životních osudů těch jejích představitelů, kteří v důsledku nacistické perzekuce zahynuli, v podobě samostatné monografie. Vedle úvodní analýzy postupů a prostředků, kterých nacistický okupační režim využíval pro cílené intervence v personální oblasti, se jedná především o první pramenně podložený kolektivně biografický (prosopografický) výzkum, jenž je nutno považovat za vlastní nezbytný předpoklad pro adekvátní připomínku obětí nacistického bezpráví z řad příslušníků vědecké obce v českých zemích, a to bez ohledu na jejich národní, politickou, náboženskou či odbornou příslušnost.
V původní české produkci takové dílo doposud chybí; lze se opřít jen o dílčí případové studie, přehledy či vzpomínky. Monografická publikace obsahující životopisné medailony a fotografie jednotlivých obětí, by měla představovat jak jejich důstojnou připomínku při 70. výročí okupace, tak zdůraznit význam násilného uzavření českých vysokých škol v roce 1939. Vedle toho se předpokládá prezentace výsledků výzkumu na zvláštních seminářích či přednáškách.


Pro podrobnosti viz http://www.zmizele-elity.usd.cas.cz/

 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp