• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
„Program nacistické ´eutanázie´ v říšské župě Sudety a protektorátu Čechy a Morava 1939-1945“

Charakteristika: Hlavním cílem společného mezinárodního projektu památníku v saské Pirně-Sonnenstein, dolnorakouském Hartheimu a ÚSD AV ČR, v.v.i. je provedení základního archivního výzkumu k programu nacistické „eutanázie“ na dnešním území České republiky. Primárně je pozornost soustředěna především na dokumentaci obětí a jejich kvantifikaci. Následně je jde o dohledání pramenů úřední povahy, které dokládají byrokratický mechanismus provádění opatření souvisejících s nacistickou „eutanázií“ v někdejší tzv. říšské župě Sudety, respektive její přípravu v tzv. protektorátu Čechy a Morava. Konečně třetí skupina pramenů se týká prolnutí programu nacistické „eutanázie“ s populačně politickými a zdravotnickými opatřeními okupačního režimu v českých zemích; právě v jejich rámci je pozornost věnována i aktivní spolupráci příslušníků místní německé vědecké obce, respektive vědeckých institucí. Teritoriálně se tedy projekt věnuje jak někdejší sudetské župě, tak i protektorátu. Podle dynamiky nacistické „eutanázie“ jej lze rozdělit na období tzv. organizované fáze let 1939-1942 a tzv. decentralizované fáze let 1941-1945, respektive na provádění a přípravu „eutanázie“ dospělých i dětských a mladistvých pacientů. Vlastní heuristika přitom probíhá v domácích i zahraničních archivech. Jako výstup je pro rok 2008 plánován tematický sborník.


Pro podrobnosti viz http://www.schloss-hartheim.at

 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp