• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
„Historické vědomí české společnosti v letech 1968-1989“

Charakteristika: Projekt vychází z úmyslu analyzovat charakter a postihnout proměny historického vědomí české společnosti let 1968-1989. Historické vědomí (souhrn znalostí dějin určitého kolektivního uskupení, jenž je výsledkem recepce odborných poznatků veřejnosti) není stavěno do opozice k historickému povědomí (souhrn znalostí dějin určitého kolektivního uskupení, jejichž zdrojem jsou obrazy a interpretace minulosti nehistoriografického, tj. mimoodborného rázu). Projekt je koncipován tak, aby neopomíjel dopad oficiálního výkladu minulosti na formování historických znalostí veřejnosti; jedním z jeho výstupů bude analýza učebnic dějepisu pro základní a střední školy ze 70. a 80. let. Těžiště projektu však spočívá v analýze těch zdrojů informací o dějinách, tvořících paralelu, případně alternativu oficiální historiografie (literatura faktu, historická témata v denním tisku, historické náměty v beletrii, divadelních hrách a filmech).

 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp