• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
Seznam členů:

Doc. RNDr. Martina Bečvářová, PhD. (Ústav aplikované matematiky, Fakulta dopravní ČVUT), Nemcova(at)fd.cvut.cz

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. (Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, Elektrotechnická fakulta ČVUT), efmertov(at)feld.cvut.cz

Helena Durnová, PhD. (Ústav matematiky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně), durnova(at)feec.vutbr.cz

PhDr. Alena Hadravová, CSc. (Kabinet dějin vědy, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.), had(at)sunstel.asu.cas.cz

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta UK), ivan.jakubec(at)ff.cuni.cz. Další odkaz.

PhDr. Antonín Kostlán, CSc. (Kabinet dějin vědy, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.), kostlan(at)seznam.cz

Ing. Jan Mikeš (Katedra elektroenergetiky, Elektrotechnická fakulta ČVUT), mikesj(at)fel.cvut.cz

Prof. PhDr. Milada Říhová, CSc. (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. lékařská fakulta UK), milada.rihova(at)lf1.cuni.cz

PhDr. Jiří Sekerák, PhD. (Mendelianum, Moravské zemské muzeum), jsekerak(at)mzm.cz

PhDr. Milada Sekyrková, CSc. (Archiv, Národní technické muzeum), milada.sekyrkova(at)ntm.cz

Doc. PhDr. Petr Svobodný, PhD. (Ústav dějin UK - Archiv UK), petr.svobodny(at)ruk.cuni.cz

Mgr. Michal Šimůnek, PhD. (Kabinet dějin vědy, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.), michal.simunek(at)post.cz

Doc. RNDr. Alena Šolcová, PhD. (Fakulta stavební ČVUT), solcova(at)mat.fsv.cvut.cz

Doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc. (Kabinet dějin vědy, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.), sonast(at)atlas.cz

 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp