• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
„Intelektuální komunikace v 17. století: Jan Opsimathes

Charakteristika: Projekt se zaměřuje na problematiku intelektuální komunikace na začátku 17. století, a to na příkladu moravského kalvinistického aktivisty Jana Opsimatha (narozen kolem 1568, po 1620 pravděpodobně odchod do exilu). Konkrétně budou v jeho případě podrobeny analýze tyto formy intelektuální komunikace: 1. jeho album amicorum (obsahuje 590 zápisů z let 1598-1620 a vztahuje se ve značné míře ke kalvinisticky orientovaným universitám v Holandsku, Švýcarsku a Německu), 2. jeho české tisky (mezi nimi vynikají jeho edice českého překladu Kalvínových Institucí z let 1612-1617), 3. jeho německé tisky (dodnes vesměs pro odborné bádání neznámé), 4. příležitostné humanistické tisky, které jsou mu věnovány (v roce 1607 vyšel na jeho počest sborník v Herbornu), 5. jeho korespondence s jinými učenci jeho doby. Výsledkem projektu budou dvě knižní publikace – jednak analýza Opsimathova alba amicorum, jednak jeho biografie.

 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp