• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
„Dějiny české elektrochemie 1882-1989“

Charakteristika: Projekt zahrnuje shromáždění, výběr a zpracování primárních pramenů týkajících se historie české elektrochemie v letech 1882-1989. Česká elektrochemie dosáhla nejvyšší světové úrovně Nobelovou cenou za chemii udělenou profesoru Jaroslavu Heyrovskému za chemii v roce 1959. Heyrovský je dosud jediný český vědec, který získal toto mimořádné ocenění. Heyrovský se stal též zakladatelem polarografické školy. Bádání se soustředí na archivní fondy českých a cizích universit, Archivu AV ČR a dalších institucí, které mohou poskytnout materiály o uznávaných českých elektrochemicích či fysikálních chemicích. Počítá se též s aplikací orální historie se svědky a elektrochemiky-seniory jako narátory. Výsledkem má být rukopis studie o dějinách české elektrochemie, která dosud chybí.

 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp