• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
"Vědecká korespondence Jaroslava Heyrovského"
Charakteristika: Náplní projektu bude studium, výběr a zpracování vědecké korespondence J. Heyrovského, kterou vedl v letech 1920–67 se svým učitelem a se svými domácími i zahraničními žáky, spolupracovníky a kolegy. J. Heyrovský jako jediný český laureát vědecké Nobelovy ceny (za chemii 1959) za její více než stoleté trvání řešil některé problémy polarografie, kterou založil jako novou diciplínu elektrochemie, i formou diskuze, takže edice korespondence může dát odpověď na některé problémy polarografie, které se řešily u nás i v cizině. Stejně tak může z hlediska dějin vědy ukázat na vůdčí postavení české polarografie ve světě. Navíc J. Heyrovský založil tzv. pražskou polarografickou školu, jejíž činnost se též odráží v jeho korespondenci. Výstupem bude rukopis studie připravený jako kritická edice vědecké korespondence.
 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp