• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
icon Ceník/Price List iconInformace/Information
 
Disappeared Science. Biographical dictionary of Jewish scholars from Mohemia and Moravia - Victims of Nazism, 1939–1945. Edited by Michal V. Šimůnek and Antonín Kostlán
| Tisk

Plánování socialistické vědy. Dokumenty z roku 1960 ke stavu a rozvoji přírodních a technických věd v Československu. K vydání připravili Tomáš Hermann a Doubravka Olšáková
| Tisk

Correspondence of William Bateson, Hugo Iltis, and Erich von Tschermak-Seysenegg with Alois and Ferdinand Schindler, 1902–1935 Contents Introduction 9 Correspondence 21 Appendixes 79 Figures ...

Contents Introduction 9 Editorial Notes 34 Correspondence 39 Appendixes 189 Figures Literature 241 Index of Persons 257
| Tisk

Markéta Devátá – Doubravka Olšáková – Vítězslav Sommer – Peter Dinuš, „Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948“, Kabinet dějin vědy ÚSD AV ČR, Praha 2010, (= Práce z dějin vědy 23), 288 s.    ...

An author index, introductory essays and classical papers Marco Steps, Uwe Hoßfeld, Lennart Olsson, Georgy S. Levit & Michal Simunek   Table of Contents   I. Preface IX–XXIV II. 1894–1923 “Archiv für...

Antonín Kostlán – Markéta Devátá, „Semináře a studie k dějinám vědy“, Kabinet dějin vědy ÚSD AV ČR, Praha 2009, (= Práce z dějin vědy 21), 647 s. Obsah Historie česko-francouzské spolupráce v matematice Úvodní...

Česká věda a Pražské jaro (1963-1970). Sborník z konference (Praha 22.-23. listopadu 2000), Karolinum pro Výzkumné centrum pro dějiny vědy, společné pracoviště Archivu AVČR a UK, Praha 2001 (= Práce z dějin vědy 2), 425 s. ...

Semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2000-2001, k vydání připravil Antonín Kostlán, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2002, (= Práce z dějin vědy 3), 296 s. O b s a h Předmluva, s. 9 Pracovní...

Women Scholars and Institutions. Proceedings of the International Conference (Prague, June 8–11, 2003). Edited by: Soňa Štrbáňová – Ida H. Stamhuis and Kateřina Mojsejová. Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Prague 2004, 2 Vol. (=...

Helena Kokešová, Eduard Albert. Příspěvek k životopisu a edice korespondence, Výzkumné centrum pro dějiny vědy – Scriptorium – Masarykův ústav AV ČR, Praha 2004, (= Práce z dějin vědy 14), 340 s. O b s a h I. Příspěvek...

Jiří KNAPÍK, Slezský studijní ústav v Opavě 1945–1958. Proměny vědeckého pracoviště v regionu, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2004, (= Práce z dějin vědy 15), 161 s. O b s a h Úvodem, s. 10 I. Úsilí o...

Emanuel Rádl – Scientist and Philosopher. Proceedings of the International Conference commemorating the 130th Anniversary of the Birth and 60th Anniversary of the Death of Emanuel Rádl (Prague, February 9.-12. 2003), OIKOYMENH – Výzkumné...

Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918–1989. Sammelband einer Konferenz (Prag, 11.-12. November 2003), Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2004, (= Práce z dějin vědy 17), 479 Seiten. I n h a l t Antonín...

Německá medievistika v českých zemích do roku 1945, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2004, (= Práce z dějin vědy 18), 396 s. O b s a h František Šmahel Německá medievistika v českých zemích: hledání otázek...

Bohumil JIROUŠEK, Josef Macek. Mezi historií a politikou, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2004, (= Práce z dějin vědy 19), 239 s. O b s a h Úvod, s. 9 Prameny a literatura k životu a dílu Josefa Macka, s. 13 Na...

Die nationalsozialistische „Euthanasie“ im Reichsgau Sudetenland und Protektorat Böhmen und Mähren 1939-1945, Praha – Červený Kostelec 2008 (= Studies in the History of Sciences and Humanities 22), 296 Seiten + Abbildungen. I n h a...

Věda v Československu v letech 1953-1963. Sborník z konference (Praha, 23.-24. listopadu 1999), VCDV, společné pracoviště Archivu AV ČR a UK, Praha 2000 (= Práce z dějin vědy 1), 592 s. O b s a h Úvodem, s. 11 Slavnostní...

Hvězdářství krále Jana. Ze staročeského rukopisu vydali Alena M. ČERNÁ, Petr HADRAVA, Alena HADRAVOVÁ, Martin STLUKA. Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Astronomický ústav AV ČR, Praha 2004, (=...

Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867–1918 / Position of National Languages in Education, Educational System and Science of the Habsburg monarchy, 1867–1918. Sborník z konference. Praha,...

Astronomie ve středověké vzdělanosti / Astronomy in Medieval Learning, přeložili a k vydání připravili Alena a Petr HADRAVOVI, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Astronomický ústav AV ČR, Praha 2003, (= Práce z dějin vědy 10), (=...

Wissenschaft in den böhmischen Ländern 1939–1945, hrsg. von Antonín Kostlán in der Zusammenarbeit mit Martin Franc, Michael Neumüller, Magdaléna Pokorná und Michal Šimůnek, Výzkumné centrum pro dějiny vědy (KLP), Praha 2004, (=...

František Graus – člověk a historik. Sborník z pracovního semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy konaného 10. prosince 2002, sestavili a redakčně připravili Zdeněk Beneš, Bohumil Jiroušek a Antonín Kostlán, Výzkumné...

Martin Franc, Řasy nebo knedlíky. Postoje odborníků na výživu k inovacím a tradicím v české stravě v 50. a 60. letech 20. století, Výzkumné centrum pro dějiny vědy – Scriptorium, Praha 2003, (= Práce z dějin vědy 7), 312 s....

Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002–2003. K vydání připravil Antonín Kostlán. Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2003, (= Práce z dějin vědy 6), 741 s. Obsah Pracovní seminář Národ a...

Milada Sekyrková (ed.), Otakar Odložilík, Deníky z let 1924–1948, 2 sv., Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2002–2003,(= Práce z dějin vědy 5) Obsah Svazek 1 (1924–1939), 764 s. Stanley B Winters Má setkání s...

Věda v Československu v období normalizace (1970-1975), Sborník z konference, Praha, 1.-22. listopadu 2001, ed. Antonín Kostlán, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2003, (= Práce z dějin vědy 4), 608 s. Obsah ...

  

Powered by AlphaContent 3.0.4 © 2005-2024 - All rights reserved
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp