• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)

Aktuální:

Proměny Akademie věd ČR

Bohuslav Raýman, badatel, vysokoškolský učitel a organizátor vědy

Příspěvek od Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky se sídlem v Praze, je určen k napsání původní vědecké práce, která bude zařazena do řady „Studie NÚJH". Původní termín říjen 2014 byl o rok prodloužen.

Čeští a němečtí psychiatričtí pacienti v Čechách a na Moravě – stigmatizovaní lidé mezi nacistickou „eutanázií" (1940–1945) a zapomněním (1945–1950)

Česko-německý projekt podpořený nadací EVZ pro období 2015–16 se věnuje dokumentaci obětí nacistické „eutanázie" na území dnešní České republiky. Souvisí s projektem GS Pirna-Sonnenstein „Pamětní kniha" obětí nacistické „eutanázie" ze Saska.

Medicína po holocaustu (Medicine After the Holocaust)

Mezinárodní projekt CMATH a Holocaust Memorial Houston dokumentuje roli a reflexi nacistické medicíny a lékařských pokusů během druhé světové války a po ní. Pro rok 2016 je plánována prezentace výstavy a doprovodných přednášek v Praze.

Sphera Octava

Spor o vodu. Kontinuity a diskontinuity ve vývoji čs. vědeckého diskursu o vodním hospodářství

Jedná se o postdoktorandský projekt v rámci programu podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR zahájený v roce 2014.

 

Uzavřené:"Idea univerzity"

Schválen: 2011
Poskytovatel: ESF/CR
Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0270
Doba řešení: 2012-14
Koordinátor: Ing. Alena Brožková, Ph.D, telefon 466 036 779, e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Odkaz: http://projekty.upce.cz/idea/info.html

 
"Vědecká korespondence Jaroslava Heyrovského"
Schválen: 2009
Poskytovatel: GA AV ČR
Kód projektu: IAA 800630901
Hlavní řešitel: RNDr. Jiří Jindra, CSc.
Doba řešení: 2009-2011

Celý článek...
 
„Čeští vědci v exilu 1948–1989“

Schválen: 2008
Poskytovatel: GA AV ČR
Kód projektu: IAAX00630801
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc.
Doba řešení: 2008-2011

Celý článek...
 
„Intelektuální komunikace v 17. století: Jan Opsimathes

Schválen: 2008
Poskytovatel: GA AV ČR, standardní badatelský grantový projekt
Kód projektu: IAA800630802
Hlavní řešitel: PhDr. Antonín Kostlán, CSc.
Doba řešení: 2008-2010

Celý článek...
 
„Multinacionalita a věda: Multikulturní a multinacionální souvislosti vědy a vzdělanosti v prostoru

Schválen: 2007
Poskytovatel: GA AV ČR (juniorský badatelský grant)
Kód projektu: KJB800630701
Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Hermann
Doba řešení: 2007-2009

Celý článek...
 
„Dějiny jaderných oborů v českých zemích (Československu) (1896-1972)”

Schválen: 2007
Poskytovatel: GA ČR
Kód projektu: 409/07/1422
Hlavní řešitel: Mgr. Emilie Těšínská
Doba řešení: 2007-2009

Celý článek...
 
„Zmizelé elity: Vědci a intelektuálové z českých zemí jako oběti nacistické perzekuce 1939-1945“

Schválen: 2007
Poskytovatel: ČRON
Kód projektu: ČRON 5B/2007
Hlavní řešitel: PhDr. Antonín Kostlán, CSc.
Doba řešení: 2007-2009

Celý článek...
 
„Program nacistické ´eutanázie´ v říšské župě Sudety a protektorátu Čechy a Morava 1939-1945“

Schválen: 2007
Poskytovatel: Evropská komise (Programme “Europe for Citizens“ – “Active European Remembrance“)
Kód projektu: REM-2007/103
Hlavní řešitel: Mag. Florian Schwanninger/ Dr. phil. Boris Böhm/ Michal Šimůnek PhD.
Doba řešení: 2007-2008

Celý článek...
 
„Dějiny české elektrochemie 1882-1989“

Schválen: 2006
Poskytovatel: GA ČR
Kód projektu: 409/06/0422
Hlavní řešitel: RNDr. Jiří Jindra, CSc.
Doba řešení: 2006-2008

Celý článek...
 
„Historické vědomí české společnosti v letech 1968-1989“

Schválen: 2006
Poskytovatel: GA ČR (postdoktorský grantový projekt)
Kód projektu: 409/06/P457
Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Marie Koldinská PhD.
Doba řešení: 2006-2008

Celý článek...
 


Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp