• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
icon Ceník/Price List iconInformace/Information
Česká věda a Pražské jaro (1963-1970).
thumb_publikace
Česká věda a Pražské jaro (1963-1970). Sborník z konference (Praha 22.-23. listopadu 2000), Karolinum pro Výzkumné centrum pro dějiny vědy, společné pracoviště Archivu AVČR a UK, Praha 2001 (= Práce z dějin vědy 2), 425 s.O b s a h

Josef Petráň
Úvodní slovo, s. 7


I. Vysoké školy

Zdeněk Pousta
Akční program KSČ z roku 1968 a vysoké školy, s. 11

František Morkes
Vysoké školy v kontextu legislativních a politických změn, s. 23

Jiřina Kalendovská
Snahy brněnské univerzity o vznik nových fakult, s. 33

Alena Mikovcová
Budování vědeckovýzkumné základny na vysokých školách zemědělských vletech 1963-
1970, s. 43

Jiří Dvořák
Provozně-ekonomická fakulta VŠZ Praha v Českých Budějovicích v letech 1963-1970, s.
75

Diskuse k bloku „Vysoké školy“, s. 87


II. Akademie věd a jiné instituce

Antonín Kostlán
Československá akademie věd v letech 1952-1970, s. 91

Martin Franc
Akademik Ivan Málek a legislativní návrhy v letech 1963-1968 (Boj Ivana Málka o
racionalizaci výživy obyvatelstva), s. 99

Daniela Brádlerová - Nataša Kmochová
Nástin zahraničních styků ČSAV v letech 1962-1970, s. 107

Alexandra Marčeková
Odraz liberalizácie edičnej činnosti SAV v materiáloch Ústredného archívu SAV, s. 119

Milada Písková
Kapitola z česko-slovenských vztahů 60. let 20. století, s. 125

Diskuse k bloku „Akademie věd a jiné instituce“, s. 131


III. Věda v kontextu doby

Jiří Jindra
František Šorm - závěr politické kariéry, s. 135

Marek Ďurčanský
Český svaz vědeckých pracovníků, s. 159

Jindřich Schwippel
Otto Wichterle a Český svaz vědeckých pracovníků, s. 167

Jiří Beran
K vývoji společenských věd v Československu v šedesátých letech 20. století, s. 175

Lýdia Kamencová
Vzostup a pád spoločenských vied na Slovensku v rokoch 1963-1970, s. 195

Diskuse k bloku „Věda v kontextu doby“, s. 201


IV. Přírodní vědy

Libor Pátý
Fyzikální vědecká sekce Jednoty československých matematiků a fyziků a rok 1968, s. 207

Ludmila Eckertová
4. československá konference o elektronice a vakuové fyzice 1968, s. 211

Jiří Janta
Renesance Československého časopisu pro fyziku, s. 215

Jan Janko
K počátkům ekologizace naší biologie, s. 219

Severin Daum
Mezinárodní styky v oblasti lékařství mezi socialistickými zeměmi a ve vztahu ke
společnostem na Západě, s. 227

Eugen Strouhal
Československo-egyptské antropologické expedice do Núbie 1965 a 1967, s. 231

Diskuse k bloku „Přírodní vědy“, s. 253


V. Společenské vědy

Jiří Křesťan
Opožděná reportáž o neopožděném kultu. Vyhnání Ivana Svitáka z akademie věd v roce
1964, s. 259

Karel Berka
Scientistická filosofie vědy v Československu v letech 1967-1970, s. 269

Pavel Machonin
Renesance sociologie a výzkum československé společnosti v roce 1967, s. 275

Bohdan Zilynskyj
Česká literárněvědná ukrajinistika v 60. letech 20. století, s. 281

Dobroslav Líbal
Prohloubené poznání historických sídel a architektury v šedesátých a sedmdesátých letech
20. století, s. 293

Diskuse k bloku „Společenské vědy“, s. 297


VI. Historiografie

Josef Polišenský
Historická věda v letech 1963-1971, s. 301

Bohumil Jiroušek
Význam úvah o světových dějinách na stránkách Československého časopisu historického,
s. 305

Josef Blüml
Jan Patočka o českých dějinách, s. 313

Jaroslav Bouček
Jan Slavík a obnova činnosti Historického klubu, s. 319

Marie Ryantová
Dilema Josefa Kočího - postoj k srpnové okupaci, s. 339

Marek Cetwiński
Čechy a Češi v dílech vratislavských historiků (1963-1970), s. 345

Ludmila Pavlovna Laptěvová
Studium dějin Československa v SSSR v letech 1963-1970, s. 351

Diskuse k bloku „Historiografie“, s. 357


VII. Studenti

Michal Svatoš
Studentský majáles roku 1965 aneb Allen Ginsberg králem majálesu, s. 365

Jaroslav Pažout
Hnutí revoluční mládeže, s. 371

Miroslav Novotný
Českobudějovičtí vysokoškoláci a Pražské jaro, s. 387

Eva Peterková
Studentské vědecké konference na veterinární fakultě VŠZ v letech 1963-1966, s. 397

Diskuse k bloku „Studenti“, s. 403


VIII. Svědectví pamětníků, s. 405

IX. Slovo na závěr (Antonín Kostlán), s. 413

X. Seznam přihlášených účastníků konference, s. 421
 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp