• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
icon Ceník/Price List iconInformace/Information
Semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2000-2001 Print
thumb_publikace
Semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2000-2001, k vydání připravil Antonín Kostlán, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2002, (= Práce z dějin vědy 3), 296 s.


O b s a h


Předmluva, s. 9


Pracovní seminář
Inter arma… scientia (První světová válka a věda)
6. prosinec 2000

Ivan Šedivý
Věda a válka v kontextu soudobého českého bádání o Velké válce, s. 13-18

David Pazdera
Věda během první světové války - nástin stavu historického bádání, s. 19-39

Ludmila Hlaváčková
Lékařská věda v českých zemích za první světové války, s. 41-53

Michal Šimůnek
Česká eugenika a Velká válka, s. 53-71

Emilie Těšínská - Michail P. Sorokin
Fyzik Viktor Trkal a první světová válka, s. 73-99

Diskuse k pracovnímu semináři „Inter arma… scientia“ (První světová válka a věda), s. 101-
103


Pracovní seminář
Kulturní historie: východiska a možnosti
20. březen 2001

Martin Franc
Gumový pojem kulturní historie, s. 107-112

Jan Schwaller
Kulturní dějiny a jejich vztah k hospodářským a sociálním dějinám, s. 113-116

Václav Bůžek
K perspektivám výzkumu každodenní kultury raného novověku, s. 117-129

Zdeněk Hojda
Několik poznámek o předmětu kulturních dějin, s. 131-134

Diskuse k pracovnímu semináři „Kulturní historie: východiska a možnosti“, s. 135-137


Pracovní seminář
Bádají ženy jinak? Postavení žen ve vědě
13. červen 2001

Helena Illnerová
Slovo na úvod, s. 141-143

Jaroslava Pešková
Bádají ženy jinak?, s. 145-150

Pavla Horská
Jak se vědecké bádání v Čechách stalo povoláním přístupným i ženám, s. 151-161

Zdeněk Pousta
Ženy nebádají jinak!, s. 163-170

Dana Musilová
Uplatnění absolventek vysokých škol v období první republiky, s. 171-180

Jiřina Masnerová
První studentky na pražské technice, s. 181-187

Jana Valdrová
Bez ženského přínosu by vědecký výzkum nebyl komplexní, s. 189-196

Eva Kalivodová
Filologické objevy genderové analýzy, s. 197-203

Petr Pavlík
Sandra Harding: Feministické výzvy vědě, s. 205-214

Diskuse pracovnímu semináři „Bádají ženy jinak? Postavení žen ve vědě“, s. 215-217Diskusní příspěvky

Jaroslava Pešková
Hlavní problémy, jimiž by se „gender studies“ v rámci tématu měly zabývat, s. 219-221

Petr Svobodný
Tři poznámky k otázce, zda bádají ženy jinak: případ lékařek, s. 223-225

Zdeněk Bezecný
Vzdělané a emancipované aristokratky, s. 227-228

Emilie Těšínská
Malé zamyšlení nad literaturou o Marii Curie-Skłodowské (s recenzí knihy K. Blanc: Marie
Curie et le Nobel), s. 229-239

Soňa Štrbáňová
Mezinárodní komise Ženy ve vědě, s. 241-250Pracovní seminář
Dějepisectví druhé poloviny 20. století ve světle knihy prof. PhDr. Josefa Polišenského Historik v měnícím se světě
11. září 2001

Jiří Kraus
Úvodní slovo, s. 255-258

Miroslav Hroch
Nad vzpomínkami prof. Josefa Polišenského, s. 259-265

Martin Nodl
„Historik v měnícím se světě“, s. 267-275


Drobné příspěvky

Petr Šámal
Fond ústavu pro českou literaturu AV ČR, s. 279-283

Zdenka Stoklásková
Každodenní život učenců (Nad knihou Horsta Fuhrmanna), s. 285-292

Seznam autorů příspěvků, s. 295-296

 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp