• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
icon Ceník/Price List iconInformace/Information
Slezský studijní ústav v Opavě 1945–1958
thumb_publikace
Jiří KNAPÍK, Slezský studijní ústav v Opavě 1945–1958. Proměny vědeckého pracoviště v regionu, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2004, (= Práce z dějin vědy 15), 161 s.


O b s a h

Úvodem, s. 10

I. Úsilí o vznik českého badatelského pracoviště ve Slezsku, s. 11

II. Proměny vnější formy Slezského studijního ústavu, s. 18
Přípravná fáze Slezského studijního ústavu (1946–1948), s. 18
Slezský studijní ústav jako zemská a státní instituce (1948–1958), s. 27

III. Vědecké pracoviště v regionu a počátky komunistického režimu, s. 55
Slezský studijní ústav a "slezská idea" po roce 1948, s. 55
Vlivy stranického aparátu, s. 58
„Lenin v Opavě“, s. 63
Osvěta a popularizace vědy, s. 64

IV. Vztah Slezského studijního ústavu k jiným snahám o průzkum Slezska, s. 69
Matice opavská, s. 70
Slezský kulturní ústav v Praze, s. 71

V. Výzkumný profil Slezského studijního ústavu, s. 76
Proměny vnitřní struktury Slezského studijního ústavu, s. 76
Ediční činnost, s. 88
Směr: výzkum hornictví a dělnického hnutí!, s. 92
Praskova akce, s. 128

Závěrem, s. 153

Seznam použitých pramenů a literatury, s. 157


 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp