• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
icon Ceník/Price List iconInformace/Information
Semináře a studie k dějinám vědy

thumb_publikace

Antonín Kostlán – Markéta Devátá, „Semináře a studie k dějinám vědy“, Kabinet dějin vědy ÚSD AV ČR, Praha 2009, (= Práce z dějin vědy 21), 647 s.


Obsah


Historie česko-francouzské spolupráce v matematice

Úvodní slovo, s. 17

Jindřich Bečvář
Gerbert z Aurillacu – Silvestr II., s. 15

Martina Bečvářová
Česko-francouzská spolupráce v matematice v 19. století, s. 55

Eduard Fuchs
Otakar Borůvka a francouzská matematika, s. 69

Magdalena Hykšová
Bolzano, Cauchy a čeští matematici dvacátého století, s. 81

Věda v exilu

Úvodní slovo, s. 107

Soňa Štrbáňová
Českoslovenští biochemici ve Velké Británii v letech 1939-1945, s. 109

Jana Mandlerová
Němečtí vědci pocházející a odcházející z českých zemí. Podněty, názory a další součinnost s domácím prostředím, s. 135

Julie Jančárková
Archeologický ústav N. P. Kondakova v letech 1938-1945, s. 147

Roman Zaoral
Z archivních fondů Kondakovova institutu: Vladimír Sergejevič Solovjov očima Nikodima Pavloviče Kondakova, s. 155

Miloslav Rechcígl
Exiloví vědci po roce 1948 a jejich organizování v zahraničí, s. 165

Jiří Dvořák
Prof. Zdeněk Radslav Dittrich a jeho působení v Nizozemí, s. 187

Milada Písková
Exulant Jaroslav Havelka, s. 197

Jiřina Masnerová
Zde leží kamení, tak jen hoď, s. 201

Bohumil Jiroušek
Vztahy Josefa Macka s exilovou historiografií, s. 213

František Červinka – učitel dějin a života

Několik slov úvodem, s. 227

Jiří Křesťan
Zdeněk Nejedlý v životě a díle Františka Červinky, s. 231

Eduard Maur
Hrst vzpomínek na katedru československých dějin a archivního studia v šedesátých letech, s. 241

Zdeněk Šolle
Generace revue Dějiny a současnost, s. 261

Jan Galandauer
Diplomový seminář Františka Červinky v letech 1958-1960, s. 265

Jaroslav Jirsa
František Červinka – učitel dějin a života, s. 269

Jiřina Šiklová
Vzpomínky na Františka Červinku, s. 273

Robert Kvaček
Historik bez archivu, s. 277

Jiří Rak
Červinkovo pojetí českých dějin 19. století v dobovém kontextu, s. 281

Martin Kučera
Zamyšlení nad některými boji a směry Františka Červinky, s. 293

Eva Červinková
Osobní slovo, s. 305

Vladimír Kašík
František Červinka. Člověk, historik a učitel, kolega a přítel (několik poznámek na okraj jeho bibliografie), s. 309

Marie L. Neudorflová-Lachmanová
Vzpomínka na učitele Františka Červinku, s. 325

Erich Renner
Seminář Františka Červinky, s. 329

Studie

Vladimír Březina
Tři šlechtičtí preceptoři. Jan Roháč z Tejna, Jan Opsimates, Jan Starší Jakartovský ze Sudic, s. 333

Doubravka Olšáková
Francouzská bohemistická studia v 19. století, s. 347

Markéta Devátá
Vysoká škola politických a hospodářských věd (1949-1953), s. 421

Karel Kleisner
Chitin a čas: poznámky k dějinám oboru entomologie v českých zemích (1900-1950), s. 457

Drahomír Suchánek
Lázeňství v prvním období socialistické výstavby zdravotnictví (1945-1960). Příspěvek k procesu vyvlastňování a znárodňování ve zdravotnictví, s. 475

Hana Mášová – Emilie Těšínská
Science in the service of occupational health: the case of the Commission for „miner’s disease of Jáchymov“ in the inter-war Czechoslovakia, s. 519

Dokumentace činnosti Výzkumného centra pro dějiny vědy

Antonín Kostlán
Výzkumné centrum pro dějiny vědy (2000-2004), s 541

Mylada Balounová – Kateřina Mojsejová
Paměť soudobých dějin prostřednictvím audiovizuálních médií. Zamyšlení nad filmovými semináři pořádanými Výzkumným centrem pro dějiny vědy, s. 593

Markéta Devátá
Ediční řada Práce z dějin vědy – Studies in the history of sciences and humanities (přehled obsahu svazků 1-20), s. 607

Seznam autorů, s. 645
 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp