• Čeština (Česká republika)
 • English (United Kingdom)
PhDr. Alena H a d r a v o v á, CSc., DSc. PDF Tisk

 

Tituly/Degrees:
 

 • PhDr. CSc., DSc.Narozena/Born:
 

 • 1956, Velké MeziříčíKontakty/Contacts:

 • adresa: ÚSD AV ČR, v.v.i./Kabinet dějin vědy ÚSD, Puškinovo nám. 9, CZ-160 00 Praha 6
 • tel.: 221 990 627 (Kabinet)
 • e-mail: had(et)sunstel.asu.cas.cz
 • e-mail: hadravova(et)usd.cas.czZaměření/Topics:

 • klasická filologie – specializace středověká latina
 • edice a překlady nevydaných středolatinských památek
 • latinská odborná literatura
 • dějiny astronomie ve středověku a raném novověku, zvláště astronomických přístrojů ve 14.-17. století


 

Curriculum/Professional Career: 

 • 1976-1981 studium klasické filologie a českého jazyku na FF UJEP v Brně
 • 1980-1981 zaměstnána při studiu na půl úvazku jako odborná instruktorka na Katedře starověké kultury FF UJEP
 • 1981 doktorát filozofie (PhDr.)
 • 1981-2002 KŘŘL (Kabinet pro studia řecká, římská a latinská) ČSAV, tj. nynější ÚKS (Ústav pro klasická studia) AV ČR
 • 1981-1982 roční studijní pobyt v KŘŘL (odd. Slovníku středověké latiny)
 • 1982-1985 interní aspirantka v KŘŘL, obor č. 73-05-9 (jazyk latinský a řecký, specializace: středověká latina)
 • 1984 Letní škola medievalistických studií v Poitiers (Francie)
 • 1986 obhajoba kandidátské disertační práce, CSc.
 • 1986-1990 KŘŘL - ÚKS, odd. Slovníku středověké latiny
 • 1990-1996 mateřská dovolená
 • 1991-1992 vedení semináře latiny na Katedře klasické archeologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze
 • 1996-2002 ÚKS, odd. Clavis
 • 2000-2002 vedlejší částečný úvazek ve VCDV (Výzkumné centrum pro dějiny vědy AV ČR a UK)
 • 2002-2004 VCDV
 • 2002 částečný úvazek z prostředků grantu v Astronomickém ústavu AV ČR
 • 2003-dosud ÚSD AV ČR, oddělení dějin vědy
 • 2019 titul doktor věd (DSc.) / Research Professor (Res. prof.)Vědecko-organizační činnost/Professional Activities:

 • 1977-dosud členka Jednoty klasických filologů
 • 1986-1993 výkonná redaktorka Listů filologických
 • 1998 - 2001 členka a tajemnice 9. a po reorganizaci 8. oborové rady GA AV ČR
 • členka LOC mezinárodního sympózia Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science, Praha 22.-25. 10. 2001
 • od 2000 členka Společnosti Husova muzea v Praze
 • od 2002 členka Rady pro popularizaci vědy AV ČR
 • od 2002 fellow Centra medievistických studií
 • od 2002 členka Commission for the History of Ancient and Medieval Astronomy (CHAMA) při International Union for the History and Philosophy of Science (IUHPS)
 • od 2003 členka komise pro výběr dokumentů k digitalizaci v rámci projektu Ministerstva kultury ČR Veřejné informační služby knihoven 6 (VISK 6) - Memoriae Mundi Series Bohemica
 • členka Inter-Union Commission for History of Astronomy (ICHA) při IUHPS a IAU
 • od 2004 členka Českého komitétu pro dějiny vědy a techniky
 • od 1. 1. 2009 - dosud  tajemnice Národního komitétu pro dějiny vědy
 • od 2009  členka-konzultantka "The Johannes Kepler Working Group", Division XII, IAU, Division XII, Commission 41: History of Astronomy (http://www.iac.es/proyecto/johanneskepler)
 • od 2015 spolupracovnice mezinárodní výzkumné skupiny, zabývající se astronomickými rukopisy při Scuola Normale Superiore v Pise (http://certissimasigna.sns.it)

 
 

Projekty/Projects:

 • Podpora Fondu Akademie věd České republiky pro vydávání vědecké literatury (1996) (Tycho Brahe, Přístroje obnovené astronomie - publikační)
 • E 9062601 (1996) GA AV ČR (Pavel ®ídek, Liber viginti arcium - publikační)
 • E 0062701 (1997) GA AV ČR (Enea Silvio Piccolomini, Historie česká - publikační)
 • 405/97/0824 (1997-1999) GA ČR (Astronomie ve středověkých latinských rukopisech a starých tiscích I. Mistr Křišťan z Prachatic – řešitelka standardního grantu)
 • 405/00/1543 (2000-2002) GA ČR (Astronomie ve středověkých latinských rukopisech a starých tiscích II. – řešitelka standardního grantu)
 • E 9062101 (2001) GA AV ČR (Křišťan z Prachatic, Stavba a Užití astrolábu - publikační grant)
 • Spolupracovnice mezinárodním grantu Evropské unie v rámci projektu Culture 2000 World View Network (2002-2004)
 • 404/03/0444 (2003-2004) GA ČR: spolupracovnice grantu J. Smolky Andreas Dudith (1533-1589) a jeho korespondence s Tadeášem Hájkem (1526-1600)
 • 405/03/0232 (2003-2005) GA AV ČR (Astronomie ve středověkých latinských rukopisech a starých tiscích III. – řešitelka standardního grantu
 • řešitelka pětiletého grantu GAČR 405/11/0034 (2011–2015) Sphaera octava. Historický vývoj představ o uspořádání osmé sféry
 • spolupráce na přípravě výstavy k dějinám exaktních věd v českých zemích, konané v červnu 2012 v Křížové chodbě Karolina
 • spolupořadatelka (spolu s prof. Alexandrem R. Jonesem, Institute for the Study of the Ancient World, New York) sympózia "Ancient Astronomy and Its Later Reception" na 5th International Conference of the European Society for the History of Science (Athény, 1.-3. listopadu 2012) http://5eshs.hpdst.gr
 • grant GA ČR 17-03314S Sphaera mundi. Recepce středověkého traktátu o sféře Iohanna Sacroboska v českých zemích (na léta 2017–2019)
 • členka týmu projektu European Research Council ALFA: Shaping a European Scientific Scene: Alfonsine Astronomy, CoG agreement No 723085 (https://alfa.hypotheses.org/), červen 2017–červen 2022

  
 

Bibliografie/Bibliography:

 

Ocenění

 • Kniha Křišťan z Prachatic: Stavba a Užití astrolábu, edd. Alena Hadravová a Petr Hadrava, Praha, Filosofia 2001, ISBN 80–7007–148–6, prezentována v rámci významných výsledků projektů GA ČR (konání: Praha, Národní 3, 16. září 2002).
 • Kniha Johannes Kepler: Sen neboli Měsíční astronomie, edd. Alena a Petr Hadravovi, Praha, Paseka – Národní technické muzeum 2004, ISBN: 80–7185–634–7 (Paseka), 80–7037–124–2 (NTM), získala:
  • Cenu Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s., za nejkrásnější knihu z oblasti naučné literatury (vyhlášení: 14. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, 15. října 2004);
  • Třetí cenu ve 40. ročníku soutěže „Nejkrásnější české knihy roku 2004" (NČKR) v kategorii Vědecká a odborná literatura. Soutěž pořádá Ministerstvo kultury a Památník národního písemnictví (vyhlášení: Valdštejnský palác, ceny předával ministr kultury Pavel Dostál a předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, 26. dubna 2005).
 • Kniha A. Hadravová: Kniha dvacatera umění mistra Pavla Žídka, Část přírodovědná, Praha, Academia 2008, ISBN 978–80–200–1618–8, získala Cenu poroty při udělování Cen nakladatelství Academia za rok 2008 (vyhlášení: Akademie věd, 26. února 2008).
 • Kniha Zděnek Horský: Historické vědecké přístroje v mikulovských sbírkách – Katalog vědeckých přístrojů z 16. až 19. století ve sbírkách Regionálního muzea v Mikulově. (Historical Scientific Instruments in the Mikulov Collections – Catalogue of Scientific Instruments from the 16th to 19th Centuries in the Collections of the Regional Museum in Mikulov), edd. pracovníci Regionálního muzea v Mikulově (Stanislava Vrbková, Dobromila Brichtová, Filip Brichta a další) ve spolupráci s Alenou a Petrem Hadravovými, Mikulov, Regionální muzeum 2011, ISBN: 978–80–85088–39–7, získala v 10. ročníku ceny Gloria musaealis, pořádaném Ministerstvem kultury a Asociace muzeí a galerií 3. místo v kategorii "Muzejní publikace roku 2011" (vyhlášení: Národní muzeum v Praze, 17. května 2012). Srov. http://www.cz–museums.cz/web/gloria_musaealis/titulni.
 • Kniha Daniel Adam z Veleslavína: Nomenclator quadrilinguis Boemico–Latino–Graeco–Germanicus, edd. Alena M. Černá, Tilman Berger, Alena Hadravová a Kateřina Pořízková za technické spolupráce Borise Lehečky, Praha, Academia 2015, ISBN: 978-80-200-2406-0, získala 3. místo v soutěži Slovník roku 2016 – Cena poroty za překladový slovník, kterou udělila Jednota tlumočníků a překladatelů (vyhlášení: Veletrh knihy, Veletržní palác v Praze, květen 2016). Srov. https://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=5279
 • Grantový projekt GA ČR 405/11/0034 Sphaera octava. Historický vývoj představ o sféře stálic oceněn Cenou předsedy Grantové agentury ČR (vyhlášení: MFF UK, 27. září 2016). Srov. https://gacr.cz/vyznamne-vysledky/
 • Udělena cena Littera astronomica za dlouhodobý a mimořádný přínos v oblasti zpřístupňování středověké astronomické vzdělanosti široké veřejnosti. Ocenění udělila A. a P. Hadravovým Česká astronomická společnost (vyhlášení a laureátská přednáška: 26. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, 14. října 2016). Srov. http://www.astro.cz/spolecnost/sin-slavy/alena-hadravova.html

 

 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp