• Čeština (Česká republika)
  • English (United Kingdom)
Knihovna

V knihovně Kabinetu je soustředěna odborná produkce související s dějinami věd coby vlastní disciplínou, dějinami jednotlivých vědních oborů a vývojem vědeckých institucí.

Fond knihovny v současné době obsahuje přes 10 tisíc svazků a je průběžně doplňován.

Součástí knihovního fondu je i převážná část knihovny prof. PhDr. Jana Havránka (1928-2003), která byla získána koupí v letech 2004 a 2005, a knihovna PhDr. Ladislava Niklíčka (1936-1995).

Zaměření knihovny odpovídá její třídění do jednotlivých signatur, které je následující:

thumb_knihovnaA. Základní literatura
Aa Encyklopedie
Ab Další základní příručky, bibliografie
Ac Jazykové slovníky
Ad Právní příručky

B. Dějiny obecně
Ba Metodologie, pomocné vědy historické
Bb Světové dějiny (Amerika, Asie)
Bbe Dějiny evropských zemí
Bc České a československé dějiny – celkové přehledy
Bcd České a československé dějiny – starší vývoj (do 1800)
Bcp České a československé dějiny – 19. a 20. století

C. Dějiny vědy
Ca Metodologie dějin vědy, teorie a filosofie vědy, prosopografie, úloha osobnosti, dějiny elit
Cb Dějiny vědy – Evropa, svět
Cc Dějiny vědy – Česká republika (resp. Československo)

D. Dějiny jednotlivých vědních oborů (včetně monografií osobností)
Da Přírodní vědy - metodologie, dějiny obecně
Daa Biologie a lékařství, výživa, lázeňství
Dab Matematika, informatika, astronomie, fyzika, chemie, alchymie, technické vědy
Dac Vědy o Zemi, ekologie, botanika, zemědělské vědy

Db Společenské a humanitní vědy – metodologie, dějiny obecně
Dba Sociologie a demografie, ekonomika, právní vědy, politologie, psychologie
Dbb Filosofie, jazykověda, literární věda, orientalistika, etnologie
Dbc Archeologie, dějiny umění, estetika
Dbd Historické vědy

E. Dějiny vysokého školství
Ea Metodologie a pedagogika
Eb Dějiny VŠ – Evropa, svět
Ec Dějiny VŠ – Česká republika (resp. Československo)

thumb_knihovnaF. Dějiny dalších vědeckých institucí (mimo vysokých škol), vědní politika
Fa Metodologie, vědní politika obecně, dějiny knihoven a sběratelství
Fb Dějiny institucí, vědní politika – Evropa, svět
Fc Dějiny institucí, vědní politika – Česká republika (resp. Československo)


Vyhledávání ve fondu knihovny Kabinetu je možné v rámci databáze „Aleph“ AV ČR na internetové stránce aleph.lib.cas.cz, zde v podsekci „Výzkumné centrum pro dějiny vědy“.

Výpůjčky probíhají přes hlavní studovnu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ve Vlašské ulici 9 na Malé Straně; kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Prezenční studium je možné přímo ve studovně Kabinetu na Puškinově náměstí 9 na Praze 6; kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo telefon 221 990 611.

Předchozí dohoda nutná!

Pro výpůjčky je vždy potřeba uvést název, konkrétní signaturu a přírůstkové číslo!

 
Fludd_web.jpg
tobacamptobacamp
tobacamp